C.S.F.R Panoplia Pagina Domus

Panoplia is een christelijke studentenvereniging in Leiden met ongeveer 100 leden. Zij maakt deel uit van de landelijke studentenvereniging C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato). De vereniging kent een sterk studiekarakter, wat tot uiting komt in studiekringen en lezingen over allerhande maatschappelijke en christelijke onderwerpen. Daarnaast zijn er activiteiten als bijbelkringen, ledenvergaderingen, weekenden en borrels.

De vereniging heeft studenten uit de volle breedte van de Universiteit Leiden als lid: van juristen tot medici, van psychologen tot natuurkundigen. Kerkelijk gezien zijn de leden vooral afkomstig uit de gereformeerde gezindte. Panoplia is echter niet verbonden aan een bepaald kerkgenootschap, hoewel zij goede banden met de plaatselijke kerken onderhoudt.

De naam Panoplia is Grieks voor “volledige wapenrusting”. De naam is afkomstig uit de beschrijving van de geestelijke wapenrusting die Paulus in Efeze 6 geeft. Op Panoplia proberen we elkaar aan te moedigen om deze wapenrusting van God aan te trekken en ermee te strijden tegen “de geweldhebbers der wereld der duisternis”.

Iedere twee weken wordt er in kleinere groepen een bijbelkring gehouden. Per jaar worden één of meer bijbelboeken op die manier doorgewerkt. Acht maal per jaar wordt er een lezing gehouden aan de hand van een jaarthema. Meer informatie hierover is te vinden onder het menu “Activiteiten”. Eveneens acht maal per jaar komen de leden bijeen in kleiner verband om een maatschappelijk of theologisch onderwerp of boek te bespreken op een studiekring. Daarnaast worden er regelmatig borrels georganiseerd.

Om een indruk te krijgen van de activiteiten die op Panoplia worden georganiseerd, kun je de site eens doorbladeren. Ook ben je van harte welkom om eens een activiteit, bijvoorbeeld een lezing, bij te wonen. In de laatste week van augustus organiseert Panoplia een kennismakingsweek (de EersteJaarsDagen) voor studenten die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap. Tegen die tijd is meer informatie op de site te vinden.

Website: C.S.F.R Panoplia Pagina Domus