HBOLOOG

Het HBOLOOG (HBO Landelijk Overkoepelend Overleg orGaan) is in Nederland het landelijke overkoepelende orgaan van oorspronkelijk vrijgemaakt-gereformeerde hbo-verenigingen. Tegenwoordig is een deel van de verenigingen die aangesloten zijn bij het HBOLOOG een christelijke HBO studentenvereniging. In 2003 is het HBOLOOG voor de tweede keer opgericht nadat het in de 20e eeuw was opgericht maar ook weer opgeheven.
Het HBOLOOG heeft als doel de aangesloten studentenverenigingen waar mogelijk te ondersteunen in het bereiken van hun doelstellingen.
Aan het hoofd van het HBOLOOG staat de GHBO-raad, die bestaat uit afvaardigingen van de verschillende verenigingen. Daarnaast is er een bestuur waarvan de functies jaarlijks rouleren tussen de verenigingen. Om de leden van de aangesloten verenigingen onderling met elkaar in contact te laten komen organiseert het HBOLOOG jaarlijks een tweetal activiteiten: een congres en een sporttoernooi.

De volgende verenigingen zijn aangesloten bij het HBO Landelijk Overkoepelend Overleg orGaan:

Absens Carens, Zwolle
Ad Tempus Vitae, Groningen
Betula pubescens, Arnhem
It Bernlef Ielde, Leeuwarden
Pro Deo, Deventer
Ultrajectum, Utrecht
Vis Vitalis, Dronten

Website: HBOLoog