Navigators Studenten Nijmegen

NSN is een christelijke studentenvereniging van meer dan 210 actieve leden met de leus ‘bier en Bijbel’.

Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators is de plek om je geloofsleven te verdiepen, andere christenen te ontmoeten en vriendschappen op te bouwen.

Onze christelijke geloofsovertuiging is wat ons drijft en God is onze samenbindende factor. NSN is een levendige vereniging met veel diversiteit en ruimte voor discussie. Onze leden hebben verschillende (niet-) kerkelijke achtergronden en samen gaan we voor het motto ‘Christus kennen en Hem bekend maken’. Regelmatig kom je samen in je kringhuis om een mooie avond te beleven, te genieten van lekker eten en God te zoeken. Eén keer in de twee weken gaat het kringhuis uiteen in kringen om samen Bijbelstudie te doen en na te denken over wie God is en welke plek Hij heeft in ons leven. Bij NSN vind je ook diepgang tijdens lezingen, gebedsmomenten en verenigingsweekenden. Daarnaast hebben we gedurende het jaar missionaire activiteiten en willen we elkaar toerusten en uitdagen om Christus bekend te maken onder studenten in Nijmegen.

Bij NSN genieten we volop van het studentenleven. Op woensdagavond sluiten we om 22:00 onze verenigingsavond af met een borrel in de sociëteit. Iedereen die zin heeft in een biertje, gezelligheid of een goed gesprek, is van harte welkom. Als grootste christelijke studentenvereniging van Nijmegen organiseren we mooie feesten, vieren we een week lang onze verjaardag met een groots gala als afsluiting, een avontuurlijk liftweekend en vele andere activiteiten. NSN is een middelgrote vereniging en daarom groot genoeg om veel activiteiten te organiseren en klein genoeg om alle leden van de vereniging te leren kennen. NSN is hiermee samen te vatten in onze leus ‘Bier + Bijbel’, wat staat voor het uitleven van je geloof in jouw studententijd. Diepgang gaat samen met gezelligheid.

Met meer dan 200 actieve leden en een heel netwerk aan zuster- en broederverenigingen moet dat zeker lukken! Daarnaast kun je deelnemen aan allerlei activiteiten, je gaven en talenten ontwikkelen door commissiewerk en diepgang zoeken in je geloof. Als je eens een kijkje wilt nemen, ben je van harte welkom bij één van onze activiteiten.

Wil je meer weten over NSN? Kijk dan rond op onze website!

Webstite: Navigators Studenten Nijmegen