Navigators Wageningen

NSW is met 180 leden de grootste christelijke studentenvereniging van Wageningen. Binnen NSW gaan geloven en gezelligheid hand in hand. Ons motto is ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’. Wij zijn gericht op geloofsopbouw van de leden en het delen van het evangelie met de niet-christelijke studenten in Wageningen. NSW is gebonden aan een bepaalde kerk of stroming.
 
NSW is opgedeeld in verschillende kringhuizen waarmee je elke dinsdag samen eet en een betere band mee opbouwt. We hebben om de week bijbelkringen met ongeveer 6 andere mensen. Hierin bespreken we ons persoonlijk geloof en helpen we elkaar om te groeien in relatie tot God. Aan het eind van elke verenigingsavond is er een borrel, waarop je al je verenigingsgenoten kunt ontmoeten. Op deze borrels kun je het laat maken, genieten van een biertje en een heleboel zinnige en onzinnige dingen met elkaar delen.
 

Wil je meer weten over NSW? Bekijk dan onze Website of volg ons op Facebook