NSV

Navigators Studentenverenigingen (NSV) is het geheel van enkele Nederlandse christelijke studentenverenigingen met een sterke missie tot verspreiding van het christelijke geloof. Deze missie luidt: Christus kennen en Hem bekendmaken. De leden zijn niet verbonden aan een bepaalde kerk, partij of stroming. Bijeenkomsten, zoals discussieavonden, hebben vaak een open karakter en zijn ook toegankelijk voor niet-leden en niet-gelovigen.