Studenten Overleg Orgaan Zwolle

Het SOOZ staat voor het Studenten Overleg Orgaan Zwolle en behartigt de belangen van de Zwolse student naar de buitenwereld, zowel
van de georganiseerde student als de individuele student. Daarmee is het SOOZ een vereniging. De leden van het SOOZ bestaan uit studieverenigingen, studentenverenigingen, medezeggenschapsraden, studentenorganisaties, individuele leden en donateurs. Zij vormen gezamenlijk de Algemene Leden Vergadering (ALV) en zijn het hoogste orgaan binnen het SOOZ. De
structuur van het SOOZ lijkt daarmee op die van een federatie, zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Het SOOZ is aangesloten bij de LSVb en is hierdoor op landelijk niveau betrokken bij student gerelateerde zaken.

Op dagelijkse basis probeert het SOOZ de belangen van de studenten te behartigen door te lobbyen en te vergaderingen met de verschillende onderwijsinstellingen, de gemeente Zwolle en andere belangrijke organisaties voor het studentenleven in Zwolle. Daarnaast probeert het SOOZ haar bekendheid te vergroten door het organiseren van activiteiten of door het houden van acties.

Meer weten over SOOZ? Kijk dan op hun website.