Over de GSV
De Gereformeerde Studentenvereniging, de GSV, is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde basis. De vereniging bestaat uit een hechte groep van zo’n 200 studenten die elke week bij elkaar komen in bijbelkringen voor Bijbelstudie, maar ook voor een biertje op soos. Er worden veel activiteiten georganiseerd die passen bij een van de vier pijlers die de GSV karakteriseren: de christelijke, de intellectuele, de sociale en de studentikoze pijler.

Al meer dan 50 jaar is de GSV één van de meest hechte verenigingen van Groningen. De vereniging met gereformeerde grondslag heeft als doel: ‘elkaar steunen in het dienen van de Here, met name in de studie.’ De GSV is veelzijdig en weet zich op verschillende manieren te uiten. Zo houden we bijbelkring en sing-ins om ons geloof te uiten en samen christen te zijn, maar worden er door het jaar heen ook lezingen en andere studiegerelateerde activiteiten georganiseerd. Daarnaast ontmoeten we elkaar elke donderdagavond op onze soos aan de Hereweg 40 en houden we van een goed feestje.

De GSV is opgericht in 1966 en is al zo’n goed 50 jaar dé academische vereniging met gereformeerde grondslag in Groningen. Als doelstelling heeft de vereniging: “elkaar steunen in het dienen van de Here, met name in de studie.”

Elkaar steunen in het dienen van de Here, met name in de studie. Dit uit zich in de vele verschillende aspecten van de vereniging. We houden bijvoorbeeld bijbelkring en sing-ins om zo God te dienen en samen christen te zijn, maar ook zijn er door het jaar heen lezingen en studiegerelateerde avonden die ook de ruimte bieden voor discussie en verdieping. Het sociale aspect van de vereniging komt naar voren, in het elkaar leren kennen en ontmoeten op soosavonden en feestjes. Het doel van de vereniging is om de Heer te dienen in de academische wereld en elkaar te steunen in het zijn van christen binnen de universiteit. Elk jaar opnieuw blijkt: GSV en de studie gaan goed samen! Een vaakgehoorde reden om niet (of pas in het tweede studiejaar) lid te worden van een studentenvereniging is de veronderstelling dat een vereniging je studie negatief beïnvloedt. Maar hier wordt iets vergeten: wij zijn allemaal studenten en moeten allemaal studeren! Sinds de invoering van het BSA (bindend studieadvies) is er steeds meer druk op de studie komen te liggen. In maximaal twee jaar tijd je propedeuse halen is noodzakelijk.