VGS-Nederland is het overkoepelend orgaan van christelijke VGS/GSV-studentenverenigingen in Nederland. In elke grote studentenstad kun je een vereniging vinden die bij VGS-Nederland aangesloten is. De aangesloten verenigingen zijn allemaal christelijk, academisch, actief, hecht en in meer of mindere mate studentikoos. Wat vind je op onze website?