Christelijke organen

IFES Nederland

IFES-Nederland is een grensverleggende beweging van (internationale) studenten die bidden, bijbellezen en getuigen. Deze beweging is opgebouwd uit verenigingen van onder andere Ichthus, C.S.F.R., GHBO en VGSNederland. IFES-Nederland maakt onderdeel uit van IFES World. Hierbij zijn meer dan 500.000 studenten aangesloten.Kortom: genieten van je studententijd. 

Website: https://www.ifes.nl/

NAVIGATORS Nederland

Al meer dan 75 jaar lang helpen de Navigators anderen om Jezus beter te leren kennen en Hem bekend te maken. We verspreiden het goede nieuws van Jezus door mensen te vertellen over Jezus en hen te helpen Bijbel te lezen, te bidden, Gods waarheid op hun levens toe te passen en anderen te helpen hetzelfde te doen. Hierin willen we bijdragen aan de missie die Jezus ons in Matteus 28 geeft: het maken van leerlingen, door hen te leren onderhouden wat Hij heeft bevolen.

Website: http://www.navigators.nl/nsv

VGS-Nederland

VGS-Nederland is het overkoepelend orgaan van christelijke VGS/GSV-studentenverenigingen in Nederland. In elke grote studentenstad kun je een vereniging vinden die bij VGS-Nederland aangesloten is. De aangesloten verenigingen zijn allemaal christelijk, academisch, actief, hecht en in meer of mindere mate studentikoos.

 

 

Website: http://vgs-nederland.nl/

SOOZ

Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle behartigt de belangen van de Zwolse student naar de buitenwereld, zowel van de georganiseerde student als de individuele student. Daarmee is het SOOZ een vereniging. De leden van het SOOZ bestaan uit studieverenigingen, studentenverenigingen, medezeggenschapsraden, studentenorganisaties, individuele leden en donateurs. Zij vormen gezamenlijk de Algemene Leden Vergadering (ALV) en zijn het hoogste orgaan binnen het SOOZ. De structuur van het SOOZ lijkt daarmee op die van een federatie, zoals de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Het SOOZ is aangesloten bij de LSVb en is hierdoor op landelijk niveau betrokken bij student gerelateerde zaken.

O.C.S.G

Het Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, kortweg O.C.S.G., is een overkoepelend, christelijk overlegplatform tussen de zes christelijke studentenverenigingen in Groningen. Het O.C.S.G. maakt zich sterk voor een betere band tussen de zes verenigingen maar kan daarnaast ook opkomen voor algemene belangen van de zes verenigingen. Juist vanuit gezamenlijk overleg probeert het O.C.S.G. zich hard te maken voor de christelijke doelstellingen die het nastreeft. Meer informatie kunt u vinden op de website